EVERYTHING ABOUT CASINO

Everything about Casino

Everything about Casino

Blog Article

Je mag je account niet gebruiken voor witwaspraktijken en het financieren van terrorisme, en het is niet toegestaan om de sanctiewet te overtreden. 

de speler zonder diens instemming voor bepaalde of onbepaalde duur uitsluiten van deelname aan de doorway de vergunninghouder georganiseerde kansspelen. 

De Web-site en de spellen worden aangeboden, zoals ze zijn. Hoewel de Site en het spelaanbod achieved de grootst mogelijk zorg is samengesteld kan het voorkomen dat de software program of de Web page een fout bevat en wellicht niet geschikt is voor het beoogde doel. We garanderen dan ook niet dat de Internet site en de spellen zonder onderbrekingen toegankelijk zijn. 

Een bonus heeft een recreatief karakter en is bedoeld om meerdere inzetten mee te doen. Het is daarom niet toegestaan om de bonus in 1 keer in te zetten.

Alle meldingen worden immediate in behandeling genomen en worden doorgezet naar de betrokken partijen. Tevens wordt van iedere melding aandachtig het aanverwant wedgedrag in de gaten gehouden zodat bij eventueel afwijkend wedgedrag snel actie kan worden genomen. Dit 

de speler adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in diens speelgedrag kan verkrijgen. Termijn: sixty dagen 

Behalve de verplichtingen die gelden voor registratie, gelden de volgende verplichtingen voor de speler: 

De communicatie tussen de speler en ons is vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en ons imago hiermee schaden.  

Let erop dat je voordat je een verzoek indient om je account te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen direct bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Doorway gebruik te maken van onze Web site en door bij registratie deze Algemene Voorwaarden te accepteren, ga ja akkoord achieved onze Privacy- en cookiestatement. 

Je gaat ermee akkoord dat je ons - JOI Gaming Ltd. en/of haar medewerkers en/of partners en dienstverleners - vrijwaart van enige kosten, verliezen, schade, promises of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan doorway gebruik van onze Site en de deelname aan de aangeboden kansspelen. 

de speler achieved een gesprek inzicht geven in diens speelgedrag en daarbij in het bijzonder wijzen op gesignaleerd onmatig of risicovol speelgedrag. 

Voordat we een uitbetaling goedkeuren kunnen we het speelgedrag van de speler onderzoeken of er sprake is van bepaalde verdachte patronen in het inzetgedrag. Bepaalde inzetpatronen worden gezien als frauduleus, Internet als dubbele inzetten en lage risico inzetten.

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd blijven alle andere bepalingen Wohnungsentrümpelung Berlin onverminderd van toepassing.  

Report this page